Kalendár

November
P U S Š P S N
1
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
2
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
3
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
4
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
5
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
6
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
7
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
8
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
9
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
10
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
11
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
12
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
13
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
14
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
15
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
16
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
17
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
18
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
19
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
20
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
21
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
22
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
23
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
24
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
25
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
26
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
27
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
28
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
29
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
30
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
Aktuality

Dubové

Začiatky činnosti Červeného kríža ako dobrovoľnej organizácie v obci siahajú do roku 1957. Predsedníčkou ZO bola Mária Danišová. V tom čase mala organizácia 30 členov. V prvých rokoch bolo úlohou ČK v obci šíriť zdravotnú osvetu, dbať o hygienu a čistotu studní a verejných priestranstiev, získavať darcov krvi a pomáhať zdravotníckym pracovníkom pri ich práci.
V období ČSSR získala organizácia pod vedením predsedníčky Viery Boďovej a neskôr Eleny Kmeťovej niekoľko významných ocenení za svoju usilovnú prácu:
1984 – čestný titul ZO ČSČK II. stupňa
1985 – diplom Za rozvoj bezpríspevkového darcovstva krvi
1987 – čestný titul ZO ČSČK I. stupňa

3.5.2013 došlo v Miestnom spolku ČK k výmene výboru.

V prvom rade treba poďakovať starému výboru a hlavne bývalej predsedníčke Mgr. Janke Lettrichovej za dlhé roky strávené v tejto funkcii. 
Novému výboru želam veľa trpezlivosti, kopec dobrých nápadov a chuti ich realizovať.

Nový výbor:

Predseda: Rakytová Martina

Podpredseda: Verešová Oľga

Tajomníčka: Kútniková Zuzana

Pokladník: Rakytová Jozefína 

Hospodár: Boďová Viera

Členky výboru - Oľga Makošová, Alena Boďová

Niečo o našej činnosti:

V rámci spolupráce s tunajším Klubom dôchodcom sa v našej obci konala zdravotná prednáška o pohybovom ústrojenstve. Dúfam, že spolupráca s klubom sa aj naďalej bude rozvíjať.
Miestny spolok ČK sa v mesiaci jún zapojil do celoslovenskej verejnej zbierky pod názvom Aj málo je veľa. Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým obyvateľom, ktorí sa do nej zapojili. 
 

M.Rakytová