Kalendár

November
P U S Š P S N
1
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
2
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
3
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
4
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
5
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
6
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
7
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
8
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
9
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
10
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
11
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
12
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
13
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
14
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
15
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
16
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
17
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
18
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
19
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
20
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
21
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
22
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
23
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
24
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
25
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
26
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
27
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
28
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
29
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
30
13. 10. 2017 - 30. 11. 2017ŠKK 2017
Aktuality

Slovany

Základnými organizačnými jednotkami SČK sú miestne spolky, ktoré sa združujú do územných spolkov. Hlavným poslaním miestneho spolku je konkrétna účasť členov pri plnení úloh SČK. Miestny spolok sa môže špecializovať na vybraný okruh činnosti.

Červený kríž je svetlom v tme.
Toto svetlo nech je zapálené všade tam,
kde bude utrpenie a bolesť.

Henry Dunant

VÝBOR SČK MIESTNY SPOLOK SLOVANY:

                                                                                

Predseda: Bc. Michal Straka

Podpredseda: Mária Matulová

Tajomník: Elena Jackulíková

Pokladník: Katarína Balačinová

Členovia výboru: Marta Piatriková, Miroslava Thomková, Viera Duchoňová

Členovia Humanitárnej jednotky: Ing. Marek Straka, Milan Mišura, Mária Mišurová, Ivan Ondrašovič.

 

História ČK v Slovanoch siaha až do roku 1936, kde bola aktívna organizácia, ktorá cez vojnu a po nej prestala pracovať a došlo až k jej zániku.

V roku 1955 začali študentky Znievského gymnázia pani Etela Thomková rod. Miková a Viera Porubská rod. Cincíková vysvetľovať potrebu založenia ČK v obci. 

Našli priaznivú odozvu u občanov a začala sa písať nová kapitola ČK. Všetci sa zanietene pustili do práce. Schádzali sa v budove školy neskôr na strážnici, kde poriadali zdravotnícke prednášky, školenia, kurzy prevej pomoci, varenia, pečenia a vyšívania či šitia. Nedá sa zabudnúť na slávne červeno krížske bály zo zisku ktorých organizácia financovala svoju činnosť.

Web: SČK Miestny spolok SLOVANY